Privacyverklaring

Via ynnovate.it worden jouw persoonsgegevens verwerkt. We willen graag duidelijk zijn, over de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Daarom zetten we dat in deze Privacy Verklaring voor je op een rij.
Ynnovate Nederland B.V., gevestigd aan Doelenstraat 38, 3512 XJ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ynnovate Nederland B.V.
Doelenstraat 38
3512 XJ Utrecht
https://www.ynnovate.it/
Linda Bellemakers-Braat is de Functionaris Gegevensbescherming van Ynnovate Nederland B.V. Zij is te bereiken via contact@ynnovate.it of 06 2847 2875.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ynnovate Nederland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam werkgever
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Datum van het volgen van de 1e training.

De contactgegevens die wij opvragen zijn zakelijke gegevens. Als de persoon ervoor kiest om hier privé gegevens door te geven is dat een eigen keuze. Wij behandelen deze privé gegevens hetzelfde als zakelijke gegevens.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Als Ynnovator krijg je een naamsvermelding op onze website. Hier wordt ook een foto bijgeplaatst.  Ynnovate Nederland B.V. verwerkt hiermee de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ynnovate.it, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ynnovate Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je te vermelden in het overzicht met alle Ynnovators (je wordt automatisch Ynnovator na het volgen van de Ynnovate Facilitator Training, Ynnovate Creatief Werken Training of het Ynnovate Master Programma)
– Ynnovate Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ynnovate Nederland B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een financiële administratie is zeven jaar. Dat betekent dat we in ieder geval persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en telefoonnummer zeven jaar bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ynnovate Nederland B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ynnovate Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens zullen nooit door ons zonder expliciete toestemming van de betreffende deelnemer of Ynnovator aan anderen ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden. Contactgegevens van Ynnovators kunnen gedeeld kunnen worden met andere Ynnovators uit het netwerk met als doel het netwerk te verstevigen. Dit doen we enkel voor niet commerciële doeleinden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ynnovate Nederland B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ynnovate Nederland B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ynnovate.it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek .

Ynnovate Nederland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Ynnovate Nederland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@ynnovate.it

Vragen over de privacy verklaring? Neem dan contact op met Linda

Heb je een vraag over deze privacy verklaring, of een onderdeel hiervan? Vul dan het contactformulier hiernaast in. Je kunt ons ook bellen op 06 2847 2875 of direct mailen via contact@ynnovate.it

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*