Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden, voor alles wat we vanuit Ynnovate doen. Handig om even te checken voordat je bij ons een training volgt, of voor je aan de slag gaat met een innovatie activiteit. De algemene voorwaarden van Ynnovate zijn op onze website te vinden en worden standaard vermeld in al onze offertes. Vragen? Ynnovate is eenvoudig te bereiken via contact@ynnovate.it

Definities

 • Contactgegevens: naam, werkgever, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadres.
 • Factuurgegevens: organisatienaam, t.a.v., referentie, straatnaam + huisnummer of postbus, postcode, woonplaats en land.
 • Verzendgegevens: organisatienaam, t.a.v., straatnaam + huisnummer of postbus, postcode, woonplaats en land.
 • Activiteit: alle vormen van activiteiten die door Ynnovate worden georganiseerd, zoals de trainingen, workshops, masterclasses en leerprogramma’s evenals de innovatiesessies en -trajecten.
 • Deelnemer: iemand die meedoet aan de activiteiten die Ynnovate organiseert en/of begeleidt.
 • Opdrachtgever: De verstrekker van de opdracht tot het uitvoeren van activiteiten door Ynnovate.
 • Ynnovator: deelnemer die de Ynnovate Training heeft afgerond.
 • Ynnovators Netwerk: de verzameling van alle Ynnovators.

Tarieven en facturatie

 • De prijs van de activiteit zoals deze op onze website gepubliceerd staat op het moment van inschrijving, is de prijs die wij factureren. Ook als er een prijswijziging heeft plaatsgevonden tussen het moment van inschrijving en de start van de daadwerkelijke activiteit.
 • De in de offerte geldende tarieven zijn geldig tot 3 maanden na de offertedatum.
 • De in de offerte opgenomen tarieven zijn incl. kosten voor voorbereiding van de activiteit en materialen tenzij anders vermeld.
 • De tarieven zijn exclusief kosten voor locatie en bijbehorende kosten zoals die van koffie/thee/lunch etc. tenzij anders vermeld.
 • De tarieven zijn excl. reiskosten (0,21 eurocent per kilometer gerekend vanaf onze locatie in Utrecht) en eventuele verblijfkosten voor de Ynnovate trainers.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden betaald.
 • Factuurgegevens worden specifiek vastgelegd ten behoeve van de afgesproken  activiteit. Ze worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor het versturen van de factuur en de bij de factuur behorende correspondentie.

Annuleringsvoorwaarden

 • Activiteiten kunnen meer dan vier weken voor aanvang door een opdrachtgever en/of deelnemer kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
 • Bij annulering van een trainingsplek minder dan vier weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van een trainingsplek geldt dat de plek aan een collega of mede-Ynnovator overgedragen mag worden, afhankelijk van de restricties die Ynnovate hanteert met betrekking tot het soort deelnemers voor de betreffende activiteit.
 • Bij annulering van een activiteit door een opdrachtgever minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
 • Bij annulering door een opdrachtgever en/of deelnemer minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van een activiteit door een opdrachtgever minder dan vier weken voor aanvang, wordt 50% van het tarief direct in rekening gebracht en de resterende 50% zodra een nieuwe datum is gepland.
 • Bij verplaatsing van een activiteit door een opdrachtgever minder dan twee weken voor aanvang, wordt 100% van het tarief in rekening gebracht en een extra 50% zodra een nieuwe datum is gepland.

Contactgegevens

Algemeen

 • Wij vragen van deelnemers aan activiteiten die georganiseerd worden uit naam van Ynnovate, contactgegevens op.
 • De contactgegevens worden vastgelegd in een deelnemerslijst van de betreffende activiteit. Deze deelnemerslijst wordt gedeeld met de andere deelnemers van de betreffende activiteit.
 • Naast het delen van de deelnemerslijst worden de contactgegevens gebruikt voor de communicatie rondom de activiteit(en) waar deelnemers zich voor hebben aangemeld.
 • De contactgegevens die wij opvragen zijn zakelijke gegevens. Als deelnemers ervoor kiezen om hier privé gegevens door te geven is dat een eigen keuze. Wij behandelen deze privé gegevens hetzelfde als zakelijke gegevens.
 • Contactgegevens zullen nooit door ons zonder expliciete toestemming van de betreffende deelnemer of Ynnovator aan anderen ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden.

Ynnovators

 • Ynnovators krijgen een naamsvermelding op onze website. Hierbij wordt ook doorgelinkt naar de LinkedIn-pagina van de Ynnovator. Wil een Ynnovator niet (meer) op deze lijst vermeld staan dan kan dit gemeld worden per mail. We zullen de betreffende deelnemer direct van de website verwijderen.
 • Ynnovators ontvangen nieuwsbrieven die hen op de hoogte houden van al het Ynnovate nieuws. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief of per mail.
 • Ynnovators worden uitgenodigd om op basis van eigen keuze toe te treden tot de speciale besloten Ynnovators groepen op Facebook en Linkedin. Ynnovate draagt er zorg voor dat uitsluitend Ynnovators toegelaten worden tot deze besloten pagina’s.
 • Contactgegevens van Ynnovators kunnen gedeeld kunnen worden met andere Ynnovators uit het netwerk met als doel het netwerk te verstevigen. Dit doen we enkel voor niet commerciële doeleinden.
 • Contactgegevens van Ynnovators worden in onze interne adressenlijst vastgelegd, zodat wij contact op kunnen nemen met Ynnovators voor activiteiten die Ynnovate organiseert. De adressenlijst wordt ook gebruikt voor statistische doeleinden.
 • Wil een Ynnovator niet (meer) door ons benaderd worden? Dan kan de betreffende Ynnovator dit laten weten per mail. We verwijderen dan het telefoonnummer en mailadres van deze Ynnovator van de adressenlijst. De overige contactgegevens worden behouden voor statistische doeleinden en uitsluitend nog daarvoor gebruikt.

Opslag en verwerking gegevens

 • Contactgegevens verzameld t.b.v. activiteiten georganiseerd door Ynnovate zelf worden opgeslagen in Dropbox. Er geldt een bewaartermijn die gelijk is aan de bestaansduur van Ynnovate.
 • Contactgegevens verzameld t.b.v. activiteiten in opdracht van opdrachtgevers van Ynnovate worden opgeslagen in Dropbox. Na afloop wordt het mailadres van de opdrachtgever opgenomen in een mailinglijst voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen zich hiervoor afmelden wanneer zij geen prijs stellen op de informatie.
 • Contact-, verzend- en factuurgegevens verzameld t.b.v. de webshop worden vastgelegd in ons webshopsysteem Woocommerce en het facturatiesysteem WeFact. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de bestelling en de communicatie omtrent de betreffende bestelling.
 • Contact- en factuurgegevens verzameld t.b.v. facturatie worden vastgelegd in het facturatiesysteem WeFact en het boekhoudprogramma Twinfield.
 • De contactgegevens verzameld t.b.v. communicatie door middel van nieuwsbrieven worden vastgelegd in het mailsysteem Mailchimp en de mailservers van TransIp.

Beeldmateriaal

 • Tijdens onze activiteiten kunnen foto’s en videos worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan op onze website en onze social media accounts worden geplaatst.
 • Door Ynnovate gemaakt beeldmateriaal is eigendom van Ynnovate en kan daardoor worden gebruikt voor promotionele doeleinden van activiteiten van Ynnovate.
 • Beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens activiteiten die voor opdrachtgevers worden georganiseerd, worden door Ynnovate met opdrachtgever gedeeld, zodat zij de foto’s kunnen gebruiken voor hun eigen communicatiedoeleinden.
 • Komt een deelnemer beeldmateriaal tegen waar hij of zij op staat en wil deze persoon dat liever niet? Dan kan de betreffende deelnemer contact met ons opnemen per mail aan. contact@ynnovate.it. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht, waarbij doel is het betreffende beeldmateriaal z.s.m. te verwijderen.

Webshop

 • Ongebruikte producten kunnen binnen 14 dagen na verzending geretourneerd worden. Na ontvangst en check op de staat van de goederen wordt een creditnota verstuurd.

Een vraag/opmerking over de Algemene Voorwaarden? Neem contact met ons op.

Heb je een vraag of opmerking over de Algemene Voorwaarden? Vul dan ons contactformulier in! Je kunt ons ook bellen op 06 2847 2875 of direct mailen via contact@ynnovate.it

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
*
*